Genom åren har vi använt oss av följande baggar:


SE69339-3002 Axtvetens Rudolf

SE69339-3006 Axtvetens Roland

SE44505-1040 Alf

SE59875-4070 Amedalens Johan

DK84855-00498 Bravo

SE45572-5523 Cassius

DK61569-00780 Lysnets Optimus

DK34200-00242 Sporups Hanney

DK84502-02794 Classic

DK84502-02655 Royal

SE59918-10003 Clintan

SE69339-11008 Axtvetens Rolex

SE50757-10615 Rickard

SE6899-11016 Linbackens Elite

SE5260-12046 Johannelunds Indigo